Návod "DZS Elektřina" - page 133

© 2013 Didaktik s.r.o.
131
E 5.6 LeClanché – článek (baterie do kapesní svítilny)
Materiál :
4 modul vedení L
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 voltmetr
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
1 zinková elektroda
1 měděná elektroda
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
osciloskop
roztok salmiaku
Pokus :
Zapojení je odpovídající nákresu zapojení. Voltmetr a osciloskop se zapojí paralelně ke zdroji napětí a měří
potenciální diferenci mezi elektrodami. Osciloskop se nastaví jako u pokusu E 5.5.
Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení přerušeného. Nejdříve se nádobka na elektrolýzu důkladně
vypláchne destilovanou vodou a postaví se na modul se stolíkem. Držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu
vedení L přerušeného.
Upne se zinková a uhlíková elektroda a do nádobky na elektrolýzu se nalije roztok salmiaku.
Výsledek :
Mezi elektrodami vznikne potenciální diference přibližně 1,2 voltů.
Poznámka :
V praxi se vyskytuje roztok salmiaku ve zhuštěné formě. Uhlíková elektroda je obložená pláštěm z burelu (pyroluzitu),
aby se při zatížení zabránilo vzniku vodíku, který by vedl k úbytku napětí.
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,...215
Powered by FlippingBook