Návod "DZS Elektřina" - page 134

© 2013 Didaktik s.r.o.
132
E 5.7 Olověný akumulátor
Materiál :
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
2 modul vedení T se zdířkou
4 modul přímé vedení
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 modul vypínač
1 modul s objímkou E10
1 ampérmetr
1 miliampérmetr
1 voltmetr
1 žárovka 6V/0,3W
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 olověné elektrody
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
napájecí zdroj
osciloskop
kyselina sírová H
2
SO
4
koncentrovaná
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající výše uvedenému nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do
modulu vedení přerušeného. Nejdříve se nádobka na elektrolýzu důkladně vypláchne destilovanou vodou a postaví se
na modul se stolíkem. Držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a upnou se olověné
elektrody. Nádobka na elektrolýzu se naplní zředěnou kyselinou sírovou (12 ml H
2
SO
4
koncentrované na 0,5 l H
2
O).
Elektrický obvod se uzavře vypínačem bez připojení ke zdroji napětí.
Výsledek :
Mezi oběmi elektrodami nevzniká žádná potenciální diference, neprotéká žádný elektrický proud.
Pokus :
Olověný akumulátor se připojí k dobíjení ke zdroji napětí (nákres zapojení). Na zdroji napětí se použije stejnosměrné
napětí 6 voltů. Voltmetr ukáže toto napětí. Je-li vypínač uzavřen, protéká žárovkou nabíjecí proud o intenzitě přibližně
32 mA. Tento nabíjecí proud má téci po dobu deseti minut.
Výsledek :
Při těchto nízkých intenzitách nabíjecího proudu nedochází rozkladem vody k žádnému vytváření plynu na
elektrodách. Je-li po deseti minutách nabíjecí proud přerušen otevřením vypínače (odpojit zdroj napětí od zapojení),
zjišťujeme, že elektroda umístěná na kladném pólu se skládá z hnědého oxidu olovnatého (PbO
2
) a že elektroda
umístěná na záporném pólu se skládá z čistého šedého olova.
Poznámka :
Bez žárovky je nabíjecí proud podstatně vyšší (miliampérmetr nahradit ampérmetrem). Dochází rozkladem vody k
prudkému vývoji plynu na elektrodách. Již po jedné minutě je olověný akumulátor nabitý.
Nyní se zapojení přestaví k měření potenciální diference a ke stanovení vybíjecí křivky podle následujícího nákresu
zapojení.
1...,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,...215
Powered by FlippingBook