Návod "DZS Elektřina" - page 135

© 2013 Didaktik s.r.o.
133
Pokus :
Voltmetr a osciloskop (nastavení jako u pokusu E 5.5) se
nacházejí paralelně k olověnému akumulátoru a ukazují napětí
při běhu naprázdno přibližně 1,9 voltů. Je-li vypínač uzavřen,
protéká žárovkou vybíjecí proud.
Výsledek :
Je-li vypínač uzavřen, protéká žárovkou při svorkovém napětí
přibližně 1,5 voltů vybíjecí proud o intenzitě přibližně 20 mA.
Žárovka svítí slabě.
Pozoruje se po celých deset sekund intenzita vybíjecího
proudu, velikost svorkového napětí a také, zda žárovka ještě
svítí. Z toho vyplývá například vedlejší graf chování vybíjecího
proudu.
Po nějakou dobu zůstávají napětí a intenzita elektrického proudu téměř konstantní, aby potom prudce poklesly
(žárovečka zhasne). Akumulátor je nyní natolik vybitý, že přístroj už nemůže být v provozu, ačkoli ještě protéká proud.
Při dalším toku proudu dochází k hlubokému vybití : napětí se blíží k nule, intenzita elektrického proudu poklesne
rovněž prakticky na nulu.
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...215
Powered by FlippingBook