Návod "DZS Elektřina" - page 136

© 2013 Didaktik s.r.o.
134
E 5.8 NiFe - akumulátor
Materiál :
1 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul vedení L se zdířkou
1 modul přímé vedení
1 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul vedení T se zdířkou
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 modul vypínač
1 modul s objímkou E10
1 miliampérmetr
1 voltmetr
1 žárovka 6V/0,3W
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
1 niklová elektroda
1 železná elektroda
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
napájecí zdroj
osciloskop
hydroxid draselný 1%-ní roztok
Pokus :
Zapojení je odpovídající nákresu zapojení. Voltmetr a/nebo osciloskop se zapojí paralelně ke zdroji napětí a měří
potenciální diferenci mezi oběmi elektrodami. Miliampérmetr měří nabíjecí a vybíjecí proud, který nyní protéká
žárovkou. Nastavení osciloskopu se provede jako u pokusu E 5.7.
Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení přerušeného. Nejdříve se nádobka na elektrolýzu důkladně
vypláchne destilovanou vodou a postaví se na modul se stolíkem. Držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu
vedení L přerušeného a upnou se obě elektrody. Pomocí kádinky se do nádobky na elektrolýzu nalije 1% -ní roztok
hydroxidu draselného.
Nejdříve se neměří žádná potenciální diference mezi oběmi elektrodami. Vypínač se uzavře a napětí na zdroji napětí
se nastaví tak, aby protékal nabíjecí proud přibližně od 15 do 20 mA. Napětí přitom činí přibližně 2,5 voltů. Nabíjecí
proces je po 15 minutách ukončen.
Výsledek :
Vypínač se otevře a následně se vyjme zdroj napětí ze zapojení. Železná elektroda zšedne (čisté železo), na niklové
elektrodě se objeví hnědočerný povlak (Ni(OH)
3
). Mezi oběmi elektrodami je naměřena potenciální diference přibližně
1,4 voltů. Je-li vypínač opět uzavřen, protéká krátkodobě vybíjecí proud. Potenciální diference mezi elektrodami přitom
zmizí.
1...,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,...215
Powered by FlippingBook