Návod "DZS Elektřina" - page 137

© 2013 Didaktik s.r.o.
135
E 5.9 Elektrolýza roztoku jodidu zinečnatého
Materiál :
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 voltmetr
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
napájecí zdroj
spojovací vodiče
jodid zinečnatý
Pokus :
Zapojení je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení přerušeného.
Nejdříve se nádobka na elektrolýzu důkladně vypláchne destilovanou vodou a postaví se na modul se stolíkem.
Držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a upnou se uhlíkové elektrody.
Nádobka na elektrolýzu se naplní vodou. Rozpustí se v ní trochu prášku jodidu zinečnatého.
Nyní se použije stejnosměrné napětí přibližně 6 voltů a jsou pozorovány procesy na elektrodách.
Výsledek :
Záporná elektroda se zbarví černě (kovový zinek), na kladné elektrodě vznikne hnědá sraženina. Jodid zinečnatý
vyskytující se v iontové formě byl elektrolyticky rozložen.
1...,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,...215
Powered by FlippingBook