Návod "DZS Elektřina" - page 138

© 2013 Didaktik s.r.o.
136
E 5.10 Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého
Materiál :
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 voltmetr
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
napájecí zdroj
spojovací vodiče
chlorid měďnatý
Pokus :
Zapojení je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení přerušeného.
Nejdříve se nádobka na elektrolýzu důkladně vypláchne destilovanou vodou a postaví se na modul se stolíkem.
Držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a upnou se obě uhlíkové elektrody.
Nádobka na elektrolýzu se naplní vodou, ve které se rozpustí trochu chloridu měďnatého.
Nyní se použije stejnosměrné napětí nejvýše 3 volty po dobu trvání přibližně 3 minuty. Jsou pozorovány reakce na
elektrodách.
Výsledek :
Na záporném pólu se vylučuje hnědá měď ve formě kovu. Na kladné elektrodě vystupuje chlor jako plyn. Chlorid
měďnatý je tedy elektrolyticky rozložen.
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,...215
Powered by FlippingBook