Návod "DZS Elektřina" - page 139

© 2013 Didaktik s.r.o.
137
E 5.11 Elektrolýza roztoku kuchyňské soli
Materiál :
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 voltmetr
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
napájecí zdroj
roztok kuchyňské soli
alkoholový roztok fenolftaleinu
Pokus :
Zapojení je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení přerušeného.
Nejdříve se nádobka na elektrolýzu důkladně vypláchne destilovanou vodou a postaví se na modul se stolíkem.
Držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a upnou se obě uhlíkové elektrody.
Voltmetr měří stejnosměrné napětí, které se použije na obě elektrody. K elektrolytu roztoku kuchyňské soli se přidá
trochu fenolftaleinu rozpuštěného v alkoholu. Nyní se použije stejnosměrné napětí 2 volty, jsou pozorovány obě
elektrody.
Výsledek :
Na anodě je vnímatelný zápach chloru (pokus kvůli vzniku chloru provádět jen krátkodobě!) a v úzké oblasti okolo
anody nastává odbarvování. Na katodě nastává při současném uvolňování plynu červené zabarvení jinak bezbarvého
roztoku fenolftaleinu. Sodíkové ionty se spojují se skupinou OH- na NaOH (červené zabarvení). Při tom se uvolňuje
plynný vodík. V oblasti katody dochází tedy k sekundární reakci.
1...,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...215
Powered by FlippingBook