Návod "DZS Elektřina" - page 14

© 2013 Didaktik s.r.o.
12
P3120-3F Generátor funkcí
Tento přístroj byl speciálně vyvinut pro žákovské pokusy. Hodí se obzvláště pro početné pokusy v mechanice
(kmitání) a elektronice. Hlavní oblastí použití tohoto přístroje je provádění žákovských pokusů, u nichž jsou
vyžadována síťově nezávislá střídavá napětí se střední výkonovou zatížitelností. Přepínačem „function“ mohou být
volena sinusová, trojúhelníková a pravoúhlá napětí uvnitř velmi širokého frekvenčního rozsahu (0,1Hz...100kHz).
Zvolené frekvence mohou být nastaveny pomocí hrubého a jemného regulátoru.
1. Stupňový přepínač pro volbu frekvenčního rozsahu (hrubé nastavení)
2. Ovládací knoflík plynulé volby frekvence (jemné nastavení)
3. Stupňový přepínač pro volbu způsobu signálu (sinus, trojúhelník, pravý úhel)
4. Ovládací knoflík pro plynulou volbu amplitudy výstupního napětí
5. Výstupní zdířky
6. Napájení
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...215
Powered by FlippingBook