Návod "DZS Elektřina" - page 140

© 2013 Didaktik s.r.o.
138
E 5.12 Poměďování zinkové destičky
Materiál :
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 voltmetr
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
1 měděná elektroda
1 zinková elektroda
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
napájecí zdroj
kyselina sírová 1%-ní roztok
Pokus :
Zapojení je odpovídající nákresu zapojení.
Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení přerušeného. Nejdříve se nádobka na elektrolýzu důkladně
vypláchne destilovanou vodou a postaví se na modul se stolíkem. Držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu
vedení L přerušeného a upnou se obě elektrody.
Voltmetr měří stejnosměrné napětí, které se použije na obě elektrody. Na měděnou elektrodu se použije kladné
napětí, na zinkovou elektrodu záporné napětí. Při napětí 2 volty činí doba trvání pokusu 10 minut.
Výsledek :
Na kladné měděné elektrodě odcházejí do roztoku měďnaté ionty, jak dokazuje modré zabarvení. Tyto měďnaté ionty
putují k záporné zinkové elektrodě, kde se vysrážejí jako kovová měď. Zinková elektroda je tedy poměďována. Je-li
tato elektroda z elektrolytu vyjmuta, je zřetelně viditelný hnědý měděný povlak.
1...,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,...215
Powered by FlippingBook