Návod "DZS Elektřina" - page 141

© 2013 Didaktik s.r.o.
139
E 5.13 Elektrolytický usměrňovač
Materiál :
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul přímé vedení
1 modul vedení L přerušené
1 modul s objímkou E10
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 voltmetr
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
1 hliníková elektroda
1 olověná elektroda
1 žárovka 6V/0,3W
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
napájecí zdroj
spojovací vodiče
jedlá soda
Pokus :
Zapojení je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení přerušeného.
Nejdříve se nádobka na elektrolýzu důkladně vypláchne destilovanou vodou a postaví se na modul se stolíkem.
Držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a upnou se obě elektrody.
Voltmetr ukazuje použité napětí. Jako elektrolyt je použit roztok jedlé sody. Nyní se nastaví stejnosměrné napětí 6
voltů. Nejdříve se položí olověná elektroda, potom hliníková elektroda na kladný potenciál.
Výsledek :
Žárovka se rozsvítí pouze tehdy, jestliže se nachází olověná destička na kladném potenciálu. Elektrický proud může
protékat elektrolytem pouze jedním směrem. Střídavý proud je tímto zařízením elektrolyticky usměrněn
1...,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,...215
Powered by FlippingBook