Návod "DZS Elektřina" - page 142

© 2013 Didaktik s.r.o.
140
6. Elektromagnetismus
E 6.1 Oerstedtův pokus
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul přímé vedení
2 svorka se zástrčným kolíkem
1 modul kuličkové ložisko
1 držák magnetů
1 magnet, válcový
1 ampérmetr
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
drát z konstantanu (0,2 mm)
Cíl :
Důkaz magnetického pole vodiče protékaného proudem (pod proudem).
Konstrukce :
Podle nákresu zapojení.
Otočně uložený tyčový magnet se uvede do vertikální polohy. Nad něj se připevní přibližně 500 mm dlouhý spojovací
vodič, jehož konce jsou upnuty ve svorkách se zástrčným kolíkem. Maximální vzdálenost od magnetu : 20 mm.
Pokus :
Za současného pozorování tyčového magnetu je navyšováno použité napětí, dokud neukazuje měřicí přístroj intenzitu
elektrického proudu přibližně 3 A. Nakonec se napětí přepóluje a pokus je opakován.
Výsledek :
Vychýlení tyčového magnetu indikuje magnetické pole, které obklopuje vodič protékaný proudem. Při změněném
směru proudu se přetočí magnet druhým směrem.
Vodič protékaný proudem je obklopený magnetickým polem, jehož orientace je závislá na směru proudu.
1...,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,...215
Powered by FlippingBook