Návod "DZS Elektřina" - page 143

© 2013 Didaktik s.r.o.
141
E 6.2 Silové působení na vodič pod proudem v magnetickém poli - I
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul přímé vedení
2 svorka se zástrčným kolíkem
1 držák magnetů
1 blokovací magnet, pár
1 ampérmetr
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
drát z konstantanu (0,2 mm)
Cíl :
Demonstrace vzájemného působení mezi magnetickými poli vodiče protékaného proudem (vodiče pod proudem) a
permanentního magnetu.
Konstrukce :
Podle nákresu zapojení.
Drát z konstantanu se upne do svorek se zástrčným kolíkem tak, aby nebyl silně napjatý, aby se mohlo silové
působení lépe pozorovat.
Pokus :
Nejdříve se použije stejnosměrné napětí, později střídavé napětí a pomalu je navyšováno, dokud měřicí přístroj
neukazuje 2 - 2,5 ampérů.
Je pozorováno chování drátu z konstantanu protékaného proudem.
Výsledek :
Při použití stejnosměrného napětí se drát z konstantanu lehce rozžhaví a vychýlí se vertikálně podle směru proudu.
Při použití střídavého napětí začne drát kmitat, poněvadž se směr proudu trvale mění.
1...,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,...215
Powered by FlippingBook