Návod "DZS Elektřina" - page 144

© 2013 Didaktik s.r.o.
142
E 6.3 Silové působení na vodič pod proudem v magnetickém poli - II
Materiál :
2 modul připojení
1 modul vedení přerušené
2 modul vedení L
1 modul vypínač
1 modul držák kruhových součástek
2 stojanová tyč kulatá, 100 mm
1 kyvadlo z vodiče
1 držák magnetů
1 adaptér držáku magnetů
1 blokovací magnet, pár
1 ampérmetr
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Demonstrace vzájemného působení mezi magnetickými poli pohyblivého vodiče protékaného proudem (pod proudem)
a permanentního magnetu.
Konstrukce :
Podle nákresu zapojení.
Držák magnetů se upevní pomocí adaptéru držáku magnetů a obou stojanových tyčí v modulu držáku kruhových
součástek v nakreslené poloze.
Kyvadlo z vodiče se vloží do elektrického obvodu zastrčením do modulu vedení přerušeného. Držák by se měl volně
pohybovat mezi póly pole permanentního magnetu.
Pokus :
Použije se stejnosměrné napětí přibližně 5 voltů, vypínač se uzavře a je pozorováno chování kyvadla vodiče. Nyní se
změní směr proudu a nakonec se zaměněním blokovacích magnetů přepóluje magnetické pole.
Výsledek :
Vodič, jenž je v magnetickém poli volně pohyblivý, se při průtoku proudu vychyluje. Směr pohybu je závislý jak na
směru proudu, tak na orientaci magnetického pole.
1...,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143 145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,...215
Powered by FlippingBook