Návod "DZS Elektřina" - page 145

© 2013 Didaktik s.r.o.
143
E 6.4 Magnetické pole cívky
Materiál :
1 modul pro cívku
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
2 modul připojení
1 inklinatorium
2 modul přímé vedení
1 univerzální napájecí zdroj
1 ampérmetr 3 A =
spojovací vodiče
Cíl :
Vyšetření magnetického pole cívky magnetickou střelkou.
Konstrukce :
Podle nákresu zapojení. Inklinatorium se drží rukou a je vedeno podle naznačené elipsy okolo cívky.
Pokus :
Stejnosměrné napětí je natolik navyšováno, aby ampérmetr ukazoval přibližně 3A. Nyní se cívka protékaná proudem
(pod proudem) objede inklinatoriem.
Výsledek :
Indikátor magnetického pole ukazuje podle příslušných poloh střelky, že magnetické pole cívky protékané proudem se
rovná magnetickému poli tyčového magnetu.
1...,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,...215
Powered by FlippingBook