Návod "DZS Elektřina" - page 146

© 2013 Didaktik s.r.o.
144
E 6.5 Intenzita magnetického pole cívky
Materiál :
2 modul připojení
1 modul přímé vedení
3 modul vedení L
1 modul pro cívku
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 ampérmetr
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
kancelářské sponky
Cíl :
Demonstrace závislosti intenzity magnetického pole cívky protékané proudem (pod proudem) na počtu závitů cívky a
intenzitě průtoku proudu.
Konstrukce :
Podle nákresu. Nejdříve se použije cívka s 800 závity a později se vymění za cívku s 400 závity.
Pokus 1 :
Použije se stejnosměrné napětí a navyšuje se tak, aby byla naměřena intenzita elektrického proudu I = 0,5 A.
Výsledek :
Magnetická síla není dostačující k zachycení kancelářských sponek.
Pokus 2 :
Navyšováním stejnosměrného napětí se zvýší intenzita elektrického proudu na I = 2 A.
Výsledek :
Kancelářské sponky se vtáhnou dovnitř cívky a přichytí se.
Výsledek :
Intenzita magnetického pole cívky je tím větší, čím větší je intenzita elektrického proudu.
Pokus 3 :
Cívka s 800 závity se nahradí cívkou s 400 závity. Předcházející pokus je opakován při intenzitě elektrického proudu
I=2 A.
Výsledek :
Na rozdíl od cívky s 800 závity se kancelářské sponky nepřichytí. Při stejné intenzitě elektrického proudu je
magnetická přitažlivá síla cívky tím větší, čím větší je počet závitů.
Pokus 4 :
Opět se nasadí cívka s 800 závity, ale napájena střídavým napětím. To je navyšováno, dokud opět neprotéká proud o
intenzitě přibližně 2 ampéry.
Výsledek :
Kancelářské sponky se přichytí také v tomto případě, chvění indikuje střídavé magnetické pole cívky.
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...215
Powered by FlippingBook