Návod "DZS Elektřina" - page 147

© 2013 Didaktik s.r.o.
145
E 6.6 Železné jádro zesiluje magnetické pole cívky pod proudem
Materiál :
2 modul připojení
1 modul přímé vedení
3 modul vedení L
1 modul pro cívku
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 I-jádro, krátké
1 upínací pásek
1 ampérmetr 1 A =, ~
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
kancelářské sponky
Cíl :
Magnetické pole cívky protékané proudem (pod proudem) může být výrazně zesíleno použitím železného jádra.
Konstrukce :
Podle nákresu.
Železné jádro se upne v cívce pomocí příslušného upínacího pásku. U všech pokusů se kancelářské sponky přibližují
rukou k spodnímu konci cívky.
Pokus 1 :
Nejdříve se použije cívka bez I-jádra. Použije se stejnosměrné napětí a je navyšováno tak, aby byla naměřena
intenzita elektrického proudu I = 0,5 A.
Výsledek :
Magnetická síla není dostačující k zachycení kancelářských sponek.
Pokus 2 :
Nyní se do cívky nasadí I-jádro. Znovu se nastaví intenzita elektrického proudu na I = 0,5 A.
Výsledek :
Kancelářské sponky se okamžitě přichytí na železném jádře. Železné jádro zesílilo magnetické pole cívky.
Pokus 3 :
Konstrukce pokusu je nyní napájena střídavým napětím a oba kroky pokusu se opakují.
Výsledek :
Rovněž jako při tekoucím stejnosměrném proudu je také při střídavém proudu použitím železného jádra zvyšována
intenzita magnetického pole cívky.
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...215
Powered by FlippingBook