Návod "DZS Elektřina" - page 149

© 2013 Didaktik s.r.o.
147
E 6.8 Ferromagnetika mohou být magnetizována
Materiál :
1 modul pro cívku
2 modul přímé vedení
2 modul připojení
1 modul vypínač
1 cívka 800 závitů (11 mH, 2 A)
1 univerzální napájecí zdroj
1 ampérmetr 3 A =
spojovací vodiče
2 hřebík, cca. 100 mm dlouhý
Cíl :
Ferromagnetické látky mohou být zmagnetizovány v magnetickém poli cívky protékané proudem (pod proudem).
Konstrukce :
Podle nákresu zapojení.
Pokus :
Stejnosměrné napětí je navyšováno natolik, aby byla cívka protékána proudem o intenzitě I=2A. Při otevřeném
vypínači se hřebíky vloží do otvoru cívky. Nyní se vypínač uzavře.
Výsledek :
Hřebíky jsou homogenně zmagnetizovány a pokud možno se navzájem odpuzují.
1...,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,...215
Powered by FlippingBook