Návod "DZS Elektřina" - page 150

© 2013 Didaktik s.r.o.
148
E 6.9 Model přístroje s otočnou cívkou
Materiál :
4 modul připojení
1 modul držák kruhových součástek
2 stojanová tyč kulatá, 100 mm
1 adaptér držáku magnetů
1 držák magnetů
1 blokovací magnet, pár
1 modul kuličkové ložisko
1 otočná cívka s ukazatelem
(protiváha je našroubována na cívce)
1 modul stupnice
1 modul prázdný modul
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Funkční princip přístroje s otočnou cívkou.
Konstrukce :
Podle nákresu. Adaptér držáku magnetů se upevní v modulu držáku kruhových součástek (odšroubovat šrouby)
pomocí stojanových tyčí. Otočná cívka se nastrčí na modul s kuličkovým ložiskem a měla by se pohybovat mezi
modulem a adaptérem držáku magnetů.
Pokus :
Použité napětí je za pozorování otočné cívky opatrně navyšováno. Nakonec je pokus opakován s přepólovaným
stejnosměrným napětím.
Výsledek :
Magnetická pole cívky a U-magnetu vstupují do vzájemného působení, přičemž se cívka tím silněji otáčí, čím je větší
intenzita elektrického proudu. Přepóluje-li se napětí, tak nastane otáčení cívky druhým směrem.
1...,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,...215
Powered by FlippingBook