Návod "DZS Elektřina" - page 151

© 2013 Didaktik s.r.o.
149
E 6.10 Otevírání a uzavírání elektrického obvodu pomocí tyčového magnetu
Materiál :
2 modul připojení
1 modul vedení L
1 modul s objímkou E 10
2 modul se svorkou
2 držák se zástrčným kolíkem, masivní
1 kontaktní kolík, demonstrační
1 listová pružina, ocel, d = 300 mm
1 tyčový magnet
1 žárovka 6V/0,3W
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Přípravný pokus k relé - rozdíl mezi spínacím a rozpínacím kontaktem.
Konstrukce :
Podle nákresu. Držáky se zástrčným kolíkem se nasadí do modulů se svorkou a slouží jako nosník kontaktního kolíku
a listové pružiny. Tyčový magnet je přibližován rukou uvedeným způsobem.
Pokus 1 :
Uspořádání pokusu je napájeno 6 volty střídavého napětí. Mezi listovou pružinou a kontaktním kolíkem je mezera
široká přibližně 5 mm - elektrický obvod je přerušený. Tyčový magnet je nyní přibližován zdola k listové pružině.
Výsledek :
Listová pružina se při přibližování natahuje, tím se uzavírá elektrický obvod a rozsvítí se žárovka. Hovoří se o
spínacím kontaktu. Oddálí-li se znovu magnet, tak se elektrický obvod opět přeruší vlastní napjatostí pružiny.
Pokus 2 :
Kontaktní kolík se posune natolik směrem nahoru, aby byl elektrický obvod uzavřený, žárovka svítí.
Nyní je tyčový magnet přibližován shora ke konci listové pružiny.
Výsledek :
Při přibližování tyčového magnetu se protahuje listová pružina směrem nahoru a přeruší elektrický obvod.
Oddálí-li se znovu tyčový magnet, tak vymrští listovou pružinu následkem vlastní napjatosti zpět do výchozí polohy a
uzavře znovu elektrický obvod. Je-li elektrický obvod uzavřený přes kontaktní kolík a listovou pružinu, tak se hovoří o
rozpínacím kontaktu.
1...,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,...215
Powered by FlippingBook