Návod "DZS Elektřina" - page 152

© 2013 Didaktik s.r.o.
150
E 6.11 Model relé - rozpínací kontakt
Materiál :
2 modul připojení
3 modul vedení L
1 modul s objímkou E 10
1 modul vypínač
1 modul vedení přerušené
2 modul se svorkou
1 modul pro cívku
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 I-jádro, krátké
1 upínací pásek
1 kontaktní kolík, demonstrační
1 listová pružina, ocel, 300 mm
2 držák s kolíkem, masivní
1 ampérmetr 3 A =
1 žárovka 6V/0,3W, E10
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Funkční model relé s vypínacím kontaktem.
Konstrukce :
Podle nákresu.
Nejdříve se sestaví řídící obvod a při uzavřeném vypínači je stejnosměrné napětí natolik navyšováno, aby protékal
proud I = 1,5 A. Vypínač se opět otevře a nyní se sestaví obvod zátěže.
Kontaktní kolík a listová pružina se musejí pečlivě nastavit tak, aby byl obvod zátěže jednak uzavřený, jednak aby
listová pružina nebyla vzdálena více než 2 cm od železného jádra (eventuálně nasadit místo krátkého I-jádra dlouhé
železné jádro). Železné jádro se upne v cívce pomocí upínacího pásku.
Pokus :
Obvod zátěže je napájen střídavým napětím 6 voltů, je uzavřený přes listovou pružinu a kontaktní kolík, proto žárovka
svítí. Nyní se vypínač řídícího obvodu uzavře.
Výsledek :
Cívka protékaná proudem (pod proudem) působí jako tyčový magnet a odtahuje listovou pružinu od hrotu kontaktního
kolíku. Obvod zátěže je přerušený, žárovka zhasne. Otevře-li se opět vypínač řídícího obvodu, vymrští se pružina zpět
a uzavře znovu obvod zátěže.
1...,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,...215
Powered by FlippingBook