Návod "DZS Elektřina" - page 153

© 2013 Didaktik s.r.o.
151
E 6.12 Model relé - spínací kontakt
Materiál :
4 modul připojení
1 modul přímé vedení
2 modul vedení L
1 modul vypínač
2 modul se svorkou
1 modul s objímkou E 10
1 modul pro cívku
1 cívka 800 závitů (11 mH/ 2A)
1 I-jádro, krátké
1 upínací pásek
1 ampérmetr 3 A =
1 kontaktní kolík, demonstrační
2 držák s kolíkem, masivní
1 listová pružina, ocel, 300 mm
1 žárovka 6V/0,3W,E10
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Funkční model relé se spínacím kontaktem.
Konstrukce :
Nejdříve se sestaví řídící obvod a při uzavřeném vypínači je stejnosměrné napětí natolik navyšováno, aby protékal
proud I = 1,5 A. Vypínač se opět otevře a nyní se sestaví obvod zátěže.
Kontaktní kolík a listová pružina se musejí pečlivě nastavit.
Listová pružina by neměla být vzdálena více než 2 cm od železného jádra cívky, stejně jako přibližně 5 mm od
kontaktního kolíku.
K zajištění I-jádra použít upínací pásek!
Pokus :
Obvod zátěže je na místě kontaktu přerušený.
Vypínač řídícího obvodu se uzavře a nakonec se opět otevře.
Výsledek :
Uzavřením vypínače protéká proud cívkou a vytvoří se magnetické pole, které se rovná magnetickému poli tyčového
magnetu.
Listová pružina se natáhne a uzavře při správném nastavení přes kontaktní kolík obvod zátěže - žárovka se rozsvítí.
Otevře-li se opět vypínač, tak se pružina vymrští zpět - obvod zátěže je přerušený.
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,...215
Powered by FlippingBook