Návod "DZS Elektřina" - page 154

© 2013 Didaktik s.r.o.
152
E 6.13 Model relé - spínací a rozpínací kontakt
Materiál :
4 modul připojení
6 modul vedení L
3 modul přímé vedení
1 modul vedení T
1 modul vedení přerušené
1 modul vypínač
1 modul se svorkou
1 modul pro cívku
2 modul s objímkou E 10
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 I-jádro, krátké
1 upínací pásek
2 držák se zástrčným kolíkem
1 kontaktní kolík, demonstrační
1 držák s kolíkem, masivní
1 listová pružina, ocel, 300 mm
2 žárovka 6V/0,3W, E 10
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Funkční model relé se spínacím a rozpínacím kontaktem.
Konstrukce :
Podle nákresu.
K zajištění I-jádra použít upínací pásek!
Nejdříve se sestaví opět řídící obvod, potom obvod zátěže. Listová pružina se upevní pomocí držáku s kolíkem v
modulu se svorkou a seřídí se tak, aby ležela mezi oběma držáky se zástrčným kolíkem, které se zastrčí z její strany v
modulu vedení přerušeného. Kontaktní kolík se nastaví tak, aby se dotýkal zdola listové pružiny - levá žárovka svítí při
zapnutém zdroji napětí.
Pokus :
Vypínač řídícího obvodu se uzavře a napětí je natolik navyšováno, aby byla listová pružina protahována od železného
jádra cívky protékané proudem (pod proudem) do horní dorazové polohy. Nadále je vypínač několikrát otevírán a
uzavírán.
Výsledek :
Levá žárovka zhasne a pravá se rozsvítí.
Otevíráním a uzavíráním vypínače řídícího obvodu může být přepínáno mezi žárovkami. Relé slouží jako přepínač.
Vestavěním dalšího vypínače do obvodu zatížení mohou být také obě žárovky vypínány přerušením elektrického
obvodu.
1...,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153 155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,...215
Powered by FlippingBook