Návod "DZS Elektřina" - page 155

© 2013 Didaktik s.r.o.
153
E 6.14 Relé - spínací kontakt
Materiál :
4 modul připojení
4 modul vedení L
1 modul přímé vedení
1 modul vypínač
1 modul spínač
1 modul relé
1 modul s objímkou E 10
1 ampérmetr 100 mA =
1 žárovka 6V/0,3W, E 10
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Zapojení relé se spínacím kontaktem.
Konstrukce :
Podle nákresu.
Pokus :
Při uzavřeném vypínači je stejnosměrné napětí pomalu navyšováno, dokud relé nereaguje, to je případ při přibližně 50
mA. Nakonec je vypínač v řídícím obvodu několikrát otevírán a uzavírán.
Výsledek :
Při intenzitě elektrického proudu přibližně 50 mA je kontaktní pružina ve spínači přitahována magnetovou cívkou,
uzavírá obvod zatížení a žárovka se rozsvítí. Při otevřeném vypínači se žárovka nerozsvítí.
Řídícím obvodem relé se přeruší a uzavře obvod zatížení.
1...,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,...215
Powered by FlippingBook