Návod "DZS Elektřina" - page 156

© 2013 Didaktik s.r.o.
154
E 6.15 Relé - rozpínací kontakt
Materiál :
4 modul připojení
4 modul vedení L
1 modul přímé vedení
1 modul vypínač
1 modul rozpínač
1 modul relé
1 modul s objímkou E 10
1 žárovka 6 V/ 0,3 W, E 10
1 ampérmetr 100 mA
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Zapojení relé s rozpínacím kontaktem.
Konstrukce :
Podle nákresu.
Pokus :
Při uzavřeném vypínači je stejnosměrné napětí pomalu navyšováno, dokud relé nereaguje, to je případ přibližně při 50
mA. Nakonec je vypínač v řídícím obvodu několikrát otevírán a uzavírán.
Výsledek :
Při intenzitě elektrického proudu přibližně 50 mA je kontaktní pružina v rozpínači přitahována magnetovou cívkou, relé
přepíná a žárovka už nesvítí. Při otevřeném vypínači protéká v obvodu zatížení proud, žárovka svítí. Při uzavřeném
elektrickém obvodu se naproti tomu obvod zatížení přeruší.
1...,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,...215
Powered by FlippingBook