Návod "DZS Elektřina" - page 157

© 2013 Didaktik s.r.o.
155
E 6.16 Relé jako přepínač
Materiál :
4 modul připojení
5 modul vedení L
2 modul přímé vedení
1 modul vedení T
1 modul vypínač
1 modul přepínač
1 modul relé
2 modul s objímkou E 10
1 ampérmetr 100 mA
2 žárovka 6 V/0,3 W, E 10
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Zapojení relé se spínacím a rozpínacím kontaktem.
Konstrukce :
Podle nákresu.
Pokus :
Při uzavřeném vypínači je pomalu navyšováno stejnosměrné napětí, dokud relé nereaguje, to je případ přibližně při
50mA. Nakonec je vypínač v řídícím obvodu několikrát otevírán a uzavírán.
Výsledek :
Při intenzitě elektrického proudu přibližně 50 mA relé přepíná.
Žárovka, která se nachází v rozpínacím kontaktu, zhasne.
Žárovka, která se nachází ve spínacím kontaktu, se rozsvítí.
Řídícím obvodem může být řízeno několik obvodů zatížení jednoho relé.
1...,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,...215
Powered by FlippingBook