Návod "DZS Elektřina" - page 158

© 2013 Didaktik s.r.o.
156
E 6.17 Wagnerovo kladívko
Materiál :
4 modul vedení L
3 modul přímé vedení
2 modul připojení
1 modul vypínač
1 modul se svorkou
2 držák s kolíkem, masivní
1 kontaktní kolík, demonstrační
1 modul pro cívku
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 I-jádro, krátké
1 upínací pásek
1 listová pružina, ocel, 300 mm
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Funkční model samočinného přerušovače (Wagnerovo kladívko).
Konstrukce :
Podle nákresu. K zajištění I-jádra použít upínací pásek!
Listová pružina se dotýká hrotu kontaktního kolíku a má být vzdálena od železného jádra cívky přibližně 2 cm.
Pokus :
Stejnosměrné napětí je po uzavření vypínače pomalu navyšováno.
Je pozorována listová pružina.
Výsledek :
Listová pružina začíná vibrovat.
Stejnosměrný proud protéká přes listovou pružinu ke kontaktnímu kolíku a opět cívkou.
Cívka nyní působí jako magnet, přitahuje listovou pružinu, a tím přeruší elektrický obvod.
Následkem přerušení zanikne magnetické pole, listová pružina se smrští a uzavře znovu přes kontaktní kolík
elektrický obvod.
Proces začíná znova.
Pokus ukazuje základní princip samočinného přerušovače, který nastává u elektrických zvonků, v autě při generování
vysokého napětí v zapalovací cívce a u jiskrového induktoru.
1...,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,...215
Powered by FlippingBook