Návod "DZS Elektřina" - page 159

© 2013 Didaktik s.r.o.
157
E 6.18 Bzučák
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul se svorkou
1 modul vypínač
1 modul pro cívku
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 I-jádro. krátké
1 upínací pásek
1 listová pružina, ocel, 300 mm
1 držák s kolíkem, masivní
1 ampérmetr 1 A ~
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Funkční model bzučáku na střídavý proud.
Konstrukce :
Podle nákresu. K zajištění I-jádra použít upínací pásek!
Listová pružina se nastaví tak, aby se její konec nacházel přibližně 1 cm před železným jádrem.
Pokus :
Střídavé napětí je po uzavření vypínače pomalu navyšováno, dokud není ukazována intenzita elektrického proudu
přibližně 0,8 A.
Výsledek :
Listová pružina je při uzavřeném elektrickém obvodu přitahována železným jádrem cívky a vibruje s výrazným
bzučením.
Poněvadž listová pružina vibruje s frekvencí technického střídavého proudu, činí akusticky vnímatelná frekvence 100
Hz ("bzučení střídavého proudu").
1...,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,...215
Powered by FlippingBook