Návod "DZS Elektřina" - page 16

© 2013 Didaktik s.r.o.
14
6/148 Vodiče a izolanty
Materiál :
2 modul baterie 1,5 V (2)
1 modul vypínač (2)
1 modul přímé vedení (1)
4 modul vedení L (1)
1 modul vedení přerušené (1)
2 držák se zástrčným kolíkem (3)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 sada vodičů a nevodičů (3)
1 sada elektrody (3)
1 žárovka E10 2,5V/0,2A
případně 2,5V/0,3A
Pevné látky lze rozdělit na vodiče a izolanty (nevodiče). Existují i pevné látky, které vedou elektrický proud jen
částečně : polovodiče. Plyny, tedy i vzduch jsou za běžných podmínek izolanty.
Zapojení :
Do modulu s objímkou E10 zašroubujeme žárovku 2,5V/0,2A. Do krajních zdířek modulu s přerušeným
vedením zasuneme držáky se zářezem a otvorem (se zástrčným kolíkem).
1. Pokus :
Sepneme vypínač. Proud neprochází, protože mezi držáky je vzduch - izolant. Mezi držáky postupně
vkládáme jednotlivé součásti sady „vodičů a nevodičů“ : guma, dřevo, umělá hmota, měď, aluminium, ze sady
„elektrody“ můžeme použít ještě : olovo (PB), mosaz (MS), zinek (ZN) a uhlíkové elektrody. Žárovka svícením určuje
vodiče.
2. Pokus :
Použijeme-li žárovku na vyšší proud (alespoň 0,3 A), lze ukázat, že některé látky vedou elektrický proud
hůře než jiné. Propojíme-li nyní držáky tuhou 0,5 mm tvrdosti 3, žárovka svítí znatelně méně, než když propojíme
držáky měděným drátkem stejného průměru.
Závěr :
Některé látky nevedou elektrický proud (izolanty), jiné jej vedou velmi dobře (kovy). Existují také látky, které
sice vedou elektrický proud, ale ne tak dobře jako kovy (grafit).
+
1, 5 V
+
1, 5 V
2,5 V/0,2 A
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...215
Powered by FlippingBook