Návod "DZS Elektřina" - page 160

© 2013 Didaktik s.r.o.
158
E 6.19 Elektrický zvonek
Materiál :
4 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul se svorkou
1 modul vypínač
1 modul pro cívku
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 I-jádro, krátké
1 upínací pásek
1 miska zvonku
1 kladívko zvonku
1 kontaktní kolík, demonstrační
1 držák s kolíkem, masivní
1 držák se zástrčným kolíkem
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Funkční model elektrického zvonku (použití samočinného přerušovače).
Konstrukce :
Podle nákresu. K zajištění I-jádra použít upínací pásek!
Kladívko může být nastaveno jednak natočením držáku s kolíkem, jednak přemístěním kontaktního kolíku. Mělo by se
dotýkat svojí listovou pružinou hrotu kontaktního kolíku tak, aby přes něj mohl protékat proud k cívce. Nesmí se ještě
dotýkat misky zvonku.
Pokus :
Po uzavření vypínače je navyšováno stejnosměrné napětí, dokud zvonek nezačne zvonit.
Výsledek :
Listová pružina je při uzavřeném elektrickém obvodu přitahována cívkou, oddaluje se od kontaktního hrotu a přerušuje
průtok proudu. Magnetické pole zaniká, pružina se smrští následkem pružnosti a uzavře znovu elektrický obvod. Je-li
kladívko správně nastavené, tak udeří při každém vytvoření magnetického pole na misku zvonku.
1...,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159 161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,...215
Powered by FlippingBook