Návod "DZS Elektřina" - page 161

© 2013 Didaktik s.r.o.
159
E 6.20 Model magnetické pojistky
Materiál :
3 modul přímé vedení
4 modul vedení L
2 modul připojení
1 modul vedení přerušené
2 modul vedení T
1 modul vypínač
1 modul pro cívku
2 držák se zástrčným kolíkem
1 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 modul s objímkou E 14
1 žárovka 12V/25 W, E 14
1 ampérmetr 3 A ~
1 univerzální napájecí zdroj
1 hřebík, d = 80 mm
spojovací vodiče
Cíl :
Funkční model magnetické pojistky.
Konstrukce :
Podle nákresu. Do modulu vedení přerušeného se nasadí oba držáky se zástrčným kolíkem, na které se volně položí
hřebík. Hřebík má čnít svojí hlavou ještě do cívky. Vypínač, který je zapojený paralelně k žárovce a umožňuje zkratový
proud, je ještě otevřený.
Pokus :
Napětí je pomalu zvyšováno, dokud neukazuje ampérmetr intenzitu elektrického proudu I = 1,8 A. Hřebík však ještě
nemá být vtahován do otvoru cívky.
Nyní se vypínač uzavře, je pozorován ampérmetr a hřebík.
Výsledek :
Uzavřením vypínače se přivodí zkrat, čímž se silně zvýší intenzita elektrického proudu.
Magnetické pole cívky je podstatně zesíleno, tím je hřebík vtažen do otvoru cívky a přeruší se elektrický obvod.
Poznámka :
V praxi neslouží jako přerušovač hřebík, ale vypínač spojený se železným jádrem je iniciován magnetickým
působením.
Samočinná pojistka se skládá v podstatě ze dvou komponentů :
1. cívky se železným jádrem, která při zkratu provede rychlé vypnutí.
2. bimetalu, aby při nadměrném napětí vypnula.
1...,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,...215
Powered by FlippingBook