Návod "DZS Elektřina" - page 163

© 2013 Didaktik s.r.o.
161
7. Elektromagnetická indukce
E 7.1 Mikrofon přeměňuje zvuk na střídavý proud
Materiál :
2 modul připojení
4 modul vedení L
2 modul baterie 1,5 V
1 modul světelná emisní dioda červený
1 modul mikrofon
spojovací vodiče
DIAN350 demonstrační měřící přístroj
Cíl :
Přeměna tlaku zvuku (řeči) na střídavý proud
Konstrukce :
Odpovídající nákresu
Mikrofon se drží v ruce.
Pokus 1 :
Vypínač se uzavře, světelná emisní dioda se konstantně rozsvítí.
Nyní je pozorována řeč v mikrofonu a při tom světelná emisní dioda.
Výsledek :
Světelná emisní dioda ukazuje kolísáním její intenzity změnu intenzity elektrického proudu.
Mikrofon tedy mění změny tlaku zvuku, které nemají rozměr elektrické veličiny, na kolísání intenzity elektrického
proudu.
Pokus 2 :
Světelná emisní dioda se nahradí ampérmetrem (měřicí rozsah přibližně 300 mA) a pozoruje se ukazovaná hodnota.
Výsledek :
Ručička kolísá v konsonanci ke kolísání intenzity elektrického proudu.
1...,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,...215
Powered by FlippingBook