Návod "DZS Elektřina" - page 164

© 2013 Didaktik s.r.o.
162
E 7.2 Znázornění střídavého proudu zvukem
Materiál :
2 modul připojení
3 modul vedení L
1 modul vedení L se zdířkou
2 modul baterie 1,5 V
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul mikrofon
spojovací vodiče
osciloskop
Cíl :
Přeměna tlaku zvuku (řeči) na zvukový střídavý proud a jeho znázornění na osciloskopu
Konstrukce :
Odpovídající nákresu
Mikrofon se drží v ruce.
Osciloskop se nastaví na "CH A", Sync. na "AC", knoflík "Volts/Div" na 10 mV a konečně "Sweeptime/Div." na 2 ms.
Pokus :
Elektrický obvod se uzavře a během řeči do mikrofonu je pozorován displej na osciloskopu.
Výsledek :
Osciloskop činí viditelným kolísání intenzity elektrického proudu, popř. kolísání napětí. U vhodných zdrojů napětí se
dají zřetelně rozlišit obrazy tónu, zvuku a hluku.
Tón
Zvuk
Hluk
1...,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163 165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,...215
Powered by FlippingBook