Návod "DZS Elektřina" - page 165

© 2013 Didaktik s.r.o.
163
E 7.3 Vznik indukčního napětí
Materiál :
4 modul vedení L
1 modul pro cívku
1 cívka 2 x 800 závitů (45 mH/1A)
1 tyčový magnet
1 voltmetr ~
spojovací vodiče
Cíl :
Změnami magnetického pole pronikajícího cívkou vzniká indukční napětí, které vytváří podmínky pro indukční proud.
Konstrukce :
Odpovídající nákresu. Tyčový magnet se vloží do otvoru cívky a opět se vytáhne.
Pokus :
Magnet se pohybuje v otvoru cívky a je pozorován voltmetr.
Výsledek :
Pohybuje-li se magnet uvnitř cívky, tak se mění na ni působící magnetické pole a voltmetr ukazuje impulzy
magnetického pole.
1...,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,...215
Powered by FlippingBook