Návod "DZS Elektřina" - page 166

© 2013 Didaktik s.r.o.
164
E 7.4 Závislost indukčního napětí na magnetickém poli
Materiál :
4 modul vedení L
1 modul pro cívku
1 cívka 2 x 800 závitů (45 mH/1A)
1 tyčový magnet
1 modul vedení přerušené
1 voltmetr ~
spojovací vodiče
Cíl :
Zkoumání indukčního napětí vznikajícího v cívce
Konstrukce :
Odpovídající nákresu.
Pokus :
Měřicí rozsah voltmetru se nastaví na 300 mV DC, ručička v prostřední poloze. Tyčový magnet se rychle zastrčí
dovnitř cívky a pomalu se vytáhne zase ven. Je pozorován výkyv ručičky.
Výsledek :
Zasune-li se magnet dovnitř cívky, mění se magnetický tok uvnitř cívky, ručička měřicího přístroje se vychýlí jedním
směrem. Při vytáhnutí se mění magnetický tok opačným způsobem a ručička se vychýlí opačným směrem. V cívce je
tedy indukováno střídavé napětí (střídavý proud).
Při pomalejším pohybu magnetu se mění magnetický tok v cívce pomalu a indukční napětí (a tím i indukční proud) je
menší než při rychlém pohybu a s ním spojené rychlé změně magnetického toku.
1...,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,...215
Powered by FlippingBook