Návod "DZS Elektřina" - page 167

© 2013 Didaktik s.r.o.
165
E 7.5 Závislost indukčního proudu na počtu závitů cívky
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 kulatý tyčový magnet, pár
1 voltmetr
1 modul pro cívku s bočním připojením vlevo
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
1 modul pro cívku
1 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 cívka 2 x 800 závitů (45 mH/1A)
spojovací vodiče
Cíl :
Závislost indukčního napětí na počtu závitů
Konstrukce :
Odpovídající nákresu.
Aby se udržoval vnitřní odpor konstantní, následuje zapojení uvedeným způsobem a cívky se zamění proti směru
otáčení hodinových ručiček.
Pokus :
Kulatý tyčový magnet se nechá propadnout otvorem cívky pokaždé ze stejné výšky (všimnout si směru pólu).
Je pozorován výkyv ručičky na měřicím přístroji.
Výsledek :
Indukční napětí je proporcionální k počtu závitů.
1...,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166 168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,...215
Powered by FlippingBook