Návod "DZS Elektřina" - page 168

© 2013 Didaktik s.r.o.
166
E 7.6 Indukční napětí se projevuje
Materiál :
4 modul vedení L
1 modul pro cívku
1 cívka 2 x 800 závitů (45 mH/1A)
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 tyčový magnet
1 modul vedení přerušené
osciloskop
spojovací vodiče
adaptér držáku magnetů
Cíl :
Znázornění indukovaného napětí v cívce osciloskopem
Konstrukce :
Odpovídající nákresu.
Nastavení osciloskopu :
CH A - DC
CH A - Volts/Div - 0,2
Sweeptime/Div - 0,2 s
Pokus 1 :
Tyčový magnet se pohybuje dovnitř cívky s 2x800 závity a vytahuje se z ní ven.
Výsledek :
Osciloskop ukazuje impulzy protikladně orientovaného napětí.
Pokus 2 :
Tyčovým magnetem se nejdříve pomalu, potom velmi rychle pohybuje v cívce.
Výsledek :
Impulzy napětí mají tím vyšší amplitudu za kratší dobu trvání, čím rychleji je tyčovým magnetem pohybováno.
rychle
pomalu
1...,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,...215
Powered by FlippingBook