Návod "DZS Elektřina" - page 169

© 2013 Didaktik s.r.o.
167
Pokus 3 :
Cívka s 2x800 závity se nahradí cívkou s 800 závity. Je pozorována a vzájemně porovnávána výška impulzů napětí
(amplituda) při přibližně stejné rychlosti pohybu.
Výsledek :
Počet závitů výrazně ovlivňuje za jinak stejných podmínek velikost indukčního napětí.
Pokus 4 :
Konstrukce je změněna tak, aby cívka ležela
vertikálně a mohl otvorem cívky propadnout
magnet.
Magnet se nechá propadnout a je pozorován
osciloskop.
Výsledek :
Druhá amplituda, která je způsobena pohybem tyčového magnetu ven z cívky, je výrazně větší, protože rychlost při
propadnutí cívkou je rovnoměrně vzrůstající.
Stanovitelný obsah plochy pod částí křivky je však v obou případech stejný.
Poznámka :
Obzvláště přesné výsledky mohou být docíleny osciloskopovým programem CATT 2 vzhledem k tomu, že je tímto
také k dispozici paměťový osciloskop.
1...,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,...215
Powered by FlippingBook