Návod "DZS Elektřina" - page 17

© 2013 Didaktik s.r.o.
15
6/149 Vodivost roztoků
Materiál :
4 modul vedení L (1)
2 modul vedení přerušené (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
1 modul vedení L přerušené (1)
2 držák se zástrčným kolíkem (3)
1 stolík se zástrčnými kolíky (šedý) (3)
1 nádobka na elektrolýzu (3)
2 olověné elektrody (3)
1 žárovka E10 2,5V/0,2A
1 regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí 0-12V
1 lžička z umělé hmoty na míchání roztoků
Jak vedou elektrický proud kapaliny a roztoky?
Zapojení :
Zapojení realizujeme podle obrázku. K přerušenému vedení připojíme stejnosměrný zdroj regulovatelného
napětí, do objímky zašroubujeme žárovku, do druhého modulu s přerušeným vedením zasuneme 2 držáky se
zástrčným kolíkem. Do modulu s posunutými vývody zasuneme stolík, na něj dáme nádobku na elektrolýzu. Do
držáků zasuneme olověné elektrody.
1. Pokus :
Na zdroji nastavíme nulové (minimální) napětí. Nádobku naplníme asi do 3/4 vodou. Sepneme vypínač a
zvyšujeme napětí na zdroji. Žárovka nesvítí, voda je izolantem.
2. Pokus :
Na zdroji nastavíme 6 V a při sepnutém vypínači přiléváme do vody kyselinu sírovou (do akumulátorů).
Žárovka se postupně rozsvítí. Přilévat kyselinu musíme postupně a dávat přitom pozor na to, aby se žárovka příliš
velkým proudem nepřepálila. Pokus můžeme opakovat s roztokem octa a kyseliny citrónové (lze použít i potravinářský
roztok), pak je vhodné nastavit na zdroji 12 V.
3. Pokus :
Nádobku opět naplníme vodou a při napětí zdroje 6 V rozpouštíme ve vodě sůl. Při určité koncentraci se
žárovka rozsvítí. Lze použít i jinou látku (modrou skalici). Protože jiné roztoky mohou být poměrně málo vodivé, je
vhodné místo žárovky použít modul se svítivou diodou ze soupravy „Elektronika“. Napětí zdroje pak může být nižší
(například 5 V). I zde je třeba koncentraci zvyšovat postupně a dbát nepřekročení maximálního proudu diodou.
4. Pokus :
Pokus 3 můžeme opakovat s cukrem, žárovka se nerozsvítí.
Závěr :
Některé kapaliny jsou izolanty. Vodné roztoky některých látek (kyseliny, sůl) jsou vodivé, roztoky jiných látek
(cukr) jsou izolanty.
Poznámka :
Při práci s kyselinou je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Při pokusech lze upozornit na to, že se
na elektrodách tvoří bublinky, případně se vylučují některé látky (elektrolýza).
2,5 V/0,2 A
zdroj
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...215
Powered by FlippingBook