Návod "DZS Elektřina" - page 170

© 2013 Didaktik s.r.o.
168
E 7.7 Vlastní indukční napětí v cívce
Materiál :
4 modul vedení L
3 modul přímé vedení
2 modul vedení T
1 modul baterie 1,5 V
1 modul vypínač
1 modul pro cívku
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 I - jádro krátké
1 upínací pásek
1 modul doutnavka
Cíl :
Důkaz vlastního indukčního napětí v cívce.
Konstrukce :
Odpovídající nákresu. I - jádro se upne v cívce pomocí příslušného upínacího pásku.
Pokus :
Při uzavřeném vypínači je pozorována doutnavka, potom se stisknutím vypínače přeruší elektrický obvod.
Výsledek :
Při uzavřeném elektrickém obvodu je napětí použité na doutnavce mnohem menší než požadované zápalné napětí -
žárovka nesvítí.
Při přerušení elektrického obvodu se však nakrátko rozsvítí.
Rychlá změna magnetického toku, který vznikne při otevření cívkového obvodu protékaného proudem, vede k
vysokému vlastnímu indukčnímu napětí. Toto je vyšší než zápalné napětí doutnavky (přibližně 100 V), pročež se
doutnavka nakrátko rozsvítí.
1...,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,...215
Powered by FlippingBook