Návod "DZS Elektřina" - page 171

© 2013 Didaktik s.r.o.
169
E 7.8 Model stejnosměrného generátoru
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 modul kuličkové ložisko
1 modul držák kruhových součástek
1 držák magnetů
1 magnet válcový
1 kladka na upínací násadu
1 kolík kliky
1 hnací řemen, sada
osciloskop
adaptér držáku magnetů
spojovací vodiče
Cíl :
Magnetická indukce rotujícím tyčovým magnetem
Konstrukce :
Odpovídající nákresu. Tyčový magnet se zastrčí do držáku magnetů, upevní se a nasadí se do modulu s kuličkovým
ložiskem. Kladka na upínací násadu se opatří kolíkem kliky a namontuje se do modulu držáku kruhových součástek.
Přiloží se vhodný hnací řemen a modul se posadí na demonstrační zástrčnou desku. Připojovací zdířky se spojí s
osciloskopem.
Nastaveni osciloskopu :
ChA – AC
0,2 Volts/Div.
10 ms Sweeptime/Div.
Pokus :
Magnet se rychle roztočí kladkou na upínací násadu a je pozorován diagram na osciloskopu.
Výsledek :
Diagram ukazuje křivku střídavého napětí podobnou sinusové křivce (žádná čistá sinusová křivka). To spočívá v tom,
že se cívka nenachází v homogenně měnícím se magnetickém poli.
1...,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,...215
Powered by FlippingBook