Návod "DZS Elektřina" - page 172

© 2013 Didaktik s.r.o.
170
E 7.9 Je měřen zkratový proud
Materiál :
4 modul vedení L
2 modul přímé vedení
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 I - jádro krátké
1 upínací pásek
1 modul kuličkové ložisko
1 modul držák kruhových součástek
1 držák magnetů
1 magnet válcový
1 kladka na upínací násadu
1 kolík kliky
1 hnací řemen, sada
1 miliampérmetr
Cíl :
Měření indukčního proudu v režimu bez zatížení (naprázdno)
Konstrukce :
Odpovídající nákresu zapojení. I - jádro se upne pomocí upínacího pásku v cívce a nastaví se tak, aby se mohl tyčový
magnet otáčet.
Pokus :
Pomocí kladky na upínací násadu se magnet otáčí různě rychle a je při tom pozorována ukazovaná hodnota na
miliampérmetru.
Výsledek :
Miliampérmetr ukazuje zkratový proud, jehož velikost závisí na počtu otáček rotačního magnetu.
1...,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,...215
Powered by FlippingBook