Návod "DZS Elektřina" - page 173

© 2013 Didaktik s.r.o.
171
E 7.10 Výkon indukčního proudu - odhad
Materiál :
2 modul vedení T
1 modul přímé vedení
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 upínací pásek
1 modul s objímkou E10
1 modul kuličkové ložisko
1 držák magnetů
1 kolík kliky
1 magnet válcový
1 osciloskop
1 adaptér držáku magnetů
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul pro cívku s bočním připojením vpravo
1 modul držák kruhových součástek
1 I-jádro krátké
1 kladka na upínací násadu
1 žárovka 6V/0,3W, E10
1 miliampérmetr
1 hnací řemen, sada
spojovací vodiče
Cíl :
Závislost indukčního proudu na počtu otáček
Konstrukce :
Odpovídající nákresu zapojení. I-jádro se upne v cívce a nastaví tak, aby se tyčový magnet mohl otáčet. Osciloskop
se zapojí paralelně přes moduly připojení.
Nastavení osciloskopu :
ChA – DC
0,2 Volts/Div.
0,2 s Sweeptime/Div.
Žárovka se nerozsvítí, protože dosažené napětí je příliš nízké.
Pokus :
Magnet se rychle roztočí pomocí hnací kladky a je pozorována ukazovaná hodnota na miliampérmetru.
Stanoví se špičkové napětí podle křivky napětí na osciloskopu.
Výsledek :
Napětí a intenzita elektrického proudu, tudíž i výkon vzrůstají s rostoucím počtem otáček rotačního magnetu.
Dosažitelné hodnoty se pohybují kolem přibližně I = 3mA a U = 0,4 V - špičkové napětí.
Při odhadu výkonu je třeba si povšimnout, že nejsou k dispozici efektivní hodnoty a čistý ohmický odpor, tedy podle
P = U • I je k dispozici pouze horní odhad.
Vychází :
P = 0,4 V • 0,003 A = 0,0012 W ~ 1 mW
1...,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,...215
Powered by FlippingBook