Návod "DZS Elektřina" - page 178

© 2013 Didaktik s.r.o.
176
E 8.5 Transformátor - s použitím frekvenčního generátoru - I
Materiál :
2 modul připojení
6 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul pro cívku
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 miliampérmetr 0,3 mA =
1 ampérmetr 10 A =
1 frekvenční generátor
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Primárně použité střídavé napětí o známé frekvenci způsobí analogické impulzy napětí (impulzy proudu) v
sekundárním obvodu.
Pokus :
Primární obvod transformátoru se skládá z ampérmetru, který je sériově zapojený s cívkou (n = 400 závitů).
Jako zdroj napětí se použije frekvenční generátor, na jehož výstupní straně se nastaví plný výstupní výkon při
obdélníkové (pravoúhlé) frekvenci 1 x 0,1 s.
Měřící přístroj ukazuje dva konstantní rozsahy stejnosměrného proudu, které rychle přecházejí navzájem do sebe.
Sekundární obvod transformátoru se skládá z cívky (n = 400 závitů), se kterou je sériově zapojen citlivý indikátor
impulzů proudu (měřicí rozsah DCA 0,3 mA).
Výsledek :
Zatímco měřící přístroj ukazuje v primárním obvodu konstantní tok proudu, nevzniká v sekundární cívce indukční
napětí, ampérmetr neukazuje impulz proudu.
Změní-li se následkem obdélníkového (pravoúhlého) signálu plató primárního napětí prakticky nárazem, tak se také
změní magnetické pole v primární cívce.
Toto magnetické pole proniká do sekundární cívky, změna vede k indukčnímu napětí a tím k impulzu proudu, který je
indikován ampérmetrem.
Výška tohoto impulzu proudu podmíněná chybějícím železným koncem je velmi nízká.
Poznámka :
Analogickým měřicím přístrojem na sekundární straně mohou být zviditelněny impulzy proudu rovněž velmi krásně.
Vpravo uvedený nákres zapojení ukazuje konstrukci s analogickým
měřicím přístrojem s použitím modulu vedení přerušeného místo
modulu panelového metru.
1...,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177 179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,...215
Powered by FlippingBook