Návod "DZS Elektřina" - page 179

© 2013 Didaktik s.r.o.
177
E 8.6 Transformátor – s použitím frekvenčního generátoru - II
Materiál :
4 modul připojení
4 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul pro cívku
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
2 upínací pásek
1 ampérmetr 10 A =
1 frekvenční generátor
1 DIAN 350 - demonstrační měřicí přístroj
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Zesílení impulzů indukčního napětí použitím I-jader.
Pokus :
Konstrukce podle nákresu. K zajištění I-jader se použijí upínací pásky.
Primární obvod transformátoru se skládá z ampérmetru, který je sériově zapojený s cívkou (n = 400 závitů).
Sekundární obvod transformátoru se skládá z cívky (n = 400 závitů), na kterou se připojí voltmetr.
Měřicí rozsah se nastaví na DCV, rozsah 100 mV.
Jako zdroj napětí se použije frekvenční generátor, na jehož výstupní straně se nastaví plný výstupní výkon při
obdélníkové (pravoúhlé) frekvenci 1 x 0,1 s.
Měřící přístroj ukazuje dva konstantní rozsahy stejnosměrného proudu, které rychle přecházejí navzájem do sebe.
Výsledek :
Zatímco měřící přístroj ukazuje v primárním obvodu konstantní tok proudu, nevzniká v sekundární cívce indukční
napětí.
Změní-li se následkem obdélníkového (pravoúhlého) signálu plató primárního napětí prakticky nárazem, tak se také
změní magnetické pole v primární cívce.
Toto magnetické pole proniká do sekundární cívky.
Změna magnetického pole vede k indukčnímu napětí, které je indikováno voltmetrem.
Obě železná jádra nepředstavují obzvláště dobré spojení na železo (obvod se železem), takže intenzita impulzu
napětí je stále ještě malá.
Didakticky viděno představuje přenášení napětí formou měnícího se magnetického pole obzvláště důležitý poznatek.
Technicky viděno tu je prototyp galvanického oddělování.
1...,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,...215
Powered by FlippingBook