Návod "DZS Elektřina" - page 181

© 2013 Didaktik s.r.o.
179
Varianta pokusu :
Změna parametrů :
frekvenční generátor f = 500 Hz
osciloskop : Sweeptime/Div. 1 ms
eventuálně natáhnout x-ové souřadnice
přepnutím knoflíku z "x-ové polohy" na pětinásobek
primární napětí
obdélníkové (pravoúhlé) napětí
Změní-li se primární napětí, tak vznikne sekundární impulz
napětí, který doznívá v tlumené kmitání.
1...,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,...215
Powered by FlippingBook