Návod "DZS Elektřina" - page 183

© 2013 Didaktik s.r.o.
181
E 8.9 Transformátor v provozu střídavého napětí (50 Hz)
Materiál :
4 modul vedení L
4 modul připojení
2 modul pro cívku
1 modul přímé vedení
2 modul pro cívku
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
2 I-jádro, krátké
1 U-jádro
2 upínací pásek
1 voltmetr 30 V ~
1 DIAN 350 demonstrační měřicí přístroj
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Závislost sekundárního napětí na spojení na železo (obvodu se železem).
Měřící rozsah
Pokus :
Jak primární, tak sekundární obvod se skládá pouze z cívek s 400 závity.
Z primární strany se nasadí voltmetr, ze sekundární strany multimetr, jehož měřicí rozsah se řídí
podle příslušného pokusu (tabulky).
Primární strana se napájí 10 volty AC.
Příslušná železná jádra se upevní v cívkách pomocí upínacích pásků.
Výsledek :
Díky lepšímu spojení na železo (obvodu se železem) se zvyšuje sekundární napětí, dokud není stejné
při uzavřeném železném jádru sekundární napětí jako primární napětí (až do nevyhnutelných ztrát
transformátoru).
To platí ovšem pouze u cívek se stejným počtem závitů a napětí při běhu naprázdno v otevřeném
sekundárním obvodu.
Tabulka výsledků :
Primární cívka
Sekundární cívka
Měřicí rozsah
Us
bez I-jádra
bez I-jádra
100 mV AC
50 mV
s I-jádrem
bez I-jádra
100 mV AC
100 mV
bez I-jádra
s I-jádrem
1 volt AC
0,4 voltů
s I-jádrem
s I-jádrem
1 volt AC
0,6 voltů
cívky spojené otevřeným jádrem
10 voltů AC
4,3 voltů
uzavřené jádro
10 voltů AC
9,5 voltů
1...,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,...215
Powered by FlippingBook