Návod "DZS Elektřina" - page 184

© 2013 Didaktik s.r.o.
182
E 8.10 Převod napětí na nezatíženém transformátoru
Materiál :
4 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul připojení
2 modul vedení L se zdířkou
2 modul pro cívku
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 cívka 800 závitů (11 mH/2A)
1 cívka 2 x 800 závitů (45 mH/1A)
1 voltmetr 10 V ~
1 DIAN 350 demonstrační měřicí přístroj
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Závislost sekundárního napětí na poměru počtů závitů cívky (v případě běhu naprázdno).
Pokus :
Nejdříve se použijí jak v primárním, tak v sekundárním obvodu cívky s 400 závity.
Obě tyto cívky se spojí uzavřeným železným jádrem.
Na obě cívky se připojí po jednom měřicím přístroji.
Měřicí rozsah 10 voltů AC.
Na primární cívku se použije napětí 5 voltů AC, je odečítáno sekundární napětí.
V pořadí se použijí sekundárně cívky s 800, resp. 2 x 800 závity.
Opět jsou odečítána sekundární napětí.
Výsledek :
V případě sekundárního běhu naprázdno (při otevřeném sekundárním obvodu) reagují napětí - nehledě na
nevyhnutelné ztráty transformátoru - jako počty závitů cívek.
Výsledek měření :
n p
n s
U p
U s
400
400
5 voltů AC
4,5 voltů AC
400
800
5 voltů AC
9 voltů AC
400
1600
5 voltů AC
18 voltů AC
800
400
5 voltů AC
2,3 voltů AC
1...,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183 185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,...215
Powered by FlippingBook