Návod "DZS Elektřina" - page 187

© 2013 Didaktik s.r.o.
185
E 8.13 Převod napětí na zatíženém transformátoru - II
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L se zdířkou
2 modul přímé vedení se zdířkou
4 modul vedení L
1 modul vypínač
2 modul pro cívku
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 U-jádro kompletní
1 modul odpor 10 kΩ
1 miliampérmetr 1 A ~
1 DIAN 350 demonstrační měřicí přístroj
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Pozorování závislosti sekundárního napětí na sekundárním zatížení transformátoru.
Pokus :
Primární obvod se skládá z cívky se 400 závity, na kterou se použije střídavé napětí. Sekundární cívka má rovněž 400
závitů.
Paralelně se k ní připojí voltmetr.
Přerušovač, nastavitelný odpor a miliampérmetr se zapojí sériově.
Primární napětí se nastaví tak, aby bylo v sekundárně otevřeném elektrickém obvodu sekundární napětí U = 10 voltů.
Nejdříve se nastaví odpor na svoji nejvyšší hodnotu. Při tom je pozorována intenzita elektrického proudu přibližně 0,2
mA při napětí 9,5 voltů.
Intenzita elektrického proudu se pomalu zvyšuje, je pozorován pokles napětí.
Klesá-li napětí při slabém zvyšování zatížení pouze nepatrně, tak nastane při vysokém zatížení (extrémní případ I =
70 mA) pokles sekundárního napětí až na přibližně 2,5 voltů.
Výsledek :
Pravidlo "napětí se chová jako počet závitů" platí (s výjimkou ztrát transformátoru) pouze v sekundárním případě běhu
naprázdno, tedy u nezatíženého transformátoru.
Je-li transformátor zatížen, protéká tedy sekundární proud, tak klesá sekundární napětí.
Klesá tím silněji, čím větší je zatížení, tedy sekundární proud.
1...,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186 188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,...215
Powered by FlippingBook