Návod "DZS Elektřina" - page 188

© 2013 Didaktik s.r.o.
186
E 8.14 Primární elektrický proud na nezatíženém a zatíženém transformátoru - I
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L se zdířkou
4 modul vedení L
2 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul přímé vedení
1 modul vypínač
1 modul s objímkou E10
1 modul vedení přerušené
2 modul pro cívku
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 U-jádro kompletní
2 žárovky podle nákresu
1 DIAN 350 demonstrační měřicí přístroj
1 ampérmetr 1 A ~
1 miliampérmetr 300 mA ~
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Vyšetřování primárního proudu transformátoru.
Pokus :
Nejdříve se podle nákresu zapojení sestaví primární obvod transformátoru.
Sériově se s primární cívkou (n = 400 závitů) zapojí měřicí přístroj jako ampérmetr. Měřicí rozsah : 100 mA AC.
V sekundárním obvodu se nejdříve zapojí paralelně se sekundární cívkou (n = 400 závitů) voltmetr. Potom se
sekundární elektrický obvod uzavře přes objímku žárovky, přerušovač a miliampérmetr.
Nejdříve se použije sekundárně žárovka 6V/0,3W.
Při přerušeném elektrickém obvodu se nastaví primárně použité napětí tak, aby bylo sekundární napětí 6 voltů.
Při tom je odečítána primární intenzita elektrického proudu přibližně 20 mA.
Výsledek :
Také při přerušeném průtoku proudu v sekundárním obvodu protéká primární proud při běhu naprázdno.
Zákon, který uvádí, že intenzita elektrického proudu se chová naopak proporcionálně k počtu závitů, je tedy
všeobecně neplatným.
Pokus :
Sekundární obvod se uzavře, pomocí primárního zdroje napětí se nastaví sekundární napětí na přibližně 6 voltů.
Je odečítána intenzita sekundárního elektrického proudu, výkon žárovky vychází přibližně 0,3 wattů.
Výsledek :
Intenzita primárního elektrického proudu vzrůstá na přibližně 98 mA.
Čím větší je intenzita sekundárního elektrického proudu, tím větší bude intenzita primárního elektrického proudu.
Pokus :
Místo žárovky 6 V/0,3 W se použije žárovka 6V/3W.
Ačkoli sekundární napětí může být zvyšováno pouze na hodnotu maximálně 2 voltů a žárovka svítí jen slabě, vychází
primárně intenzita elektrického proudu přibližně 300 mA.
1...,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,...215
Powered by FlippingBook