Návod "DZS Elektřina" - page 189

© 2013 Didaktik s.r.o.
187
E 8.15 Primární elektrický proud na nezatíženém a zatíženém transformátoru - II
Materiál :
2 modul připojení
1 modul vedení přerušené
1 modul vypínač
2 modul vedení L se zdířkou
4 modul vedení L
2 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul přímé vedení
2 modul pro cívku
2 cívka 400 závitů (3 mH/4A)
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 U-jádro kompletní
1 DIAN 350 demonstrační měřicí přístroj
1 miliampérmetr 300 mA ~
1 ampérmetr 3 A ~
1 univerzální napájecí zdroj
spojovací vodiče
Cíl :
Intenzita sekundárního elektrického proudu ovlivňuje intenzitu primárního elektrického proudu.
Pokus :
Nejdříve se sestaví podle nákresu zapojení primární obvod transformátoru.
Sériově se s primární cívkou (n = 400 závitů) zapojí ampérmetr.
V sekundárním obvodu se nejdříve zapojí paralelně k sekundární cívce (n = 400 závitů) voltmetr.
Potom se sekundární elektrický obvod uzavře přes otočný odpor, přerušovač a miliampérmetr.
Primární a sekundární cívka se spojí uzavřeným železným jádrem. Odpor se nastaví na svoji nejvyšší hodnotu.
Výsledek :
Při sekundárním napětí 6 voltů (nastavit primárním napětím) neprotéká sekundárně téměř žádný proud. Také intenzita
elektrického proudu v primárním obvodu je minimální.
Pokus :
Odpor se nastaví zpět.
Intenzita elektrického proudu vzrůstá až na přibližně 80 mA, napětí klesá.
Primární intenzita elektrického proudu vzrůstá přitom až na 97 mA.
Výsledek :
Primární intenzita elektrického proudu ovlivňuje sekundární intenzitu elektrického proudu.
Čím větší je intenzita elektrického proudu v sekundárním obvodu, tím větší je intenzita elektrického proudu v
primárním obvodu.
1...,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188 190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,...215
Powered by FlippingBook